петак, 27. март 2015.

Ostao sam samOstao sam sam,
bez igde ikoga,
u tami koja guši,
svu svetlost puta,
kojim odlučih da krenem,
jos onomad kad videh,
da laž kojom se vode,
radi prividnih zadovoljstava,
vodi u istinu,
koja zove se smrt.

Ostao sam sam,
jer svi drugi su pobegli,
ne od mene,
već od života,
koji je krvavim slovima,
pisao poruke kroz vreme,
i priče čiji je svaki kraj,
blistao poput zlata,
a ja sam slušao svaku,
dok drugi su odustajali,
ne videvši kraj što sija.

Ostao sam sam,
jer nisam čekao.
Išao sam životu u susret.
Grlio sam poraz,
duplo jače nego pobedu,
jer svaki novi,
doneo bi pouku.
Na kraju krajeva,
igrao sam na sve,
jer ništa sam već imao.